Tag: ai cung on

Ai cũng ổn, trừ em…

Lại là cái cảm giác này, lại là cái cảm giác muốn buông bỏ mọi thứ, vứt hết tất cả ở phía sau mình và …