Tag: anh có đang hạnh phúc

Anh có hạnh phúc không?

Anh à. Chỗ em trời mưa rả rích cả ngày hôm nay. Cứ mưa rồi lại tạnh rồi lại mưa. Zalo báo notify. Là anh. …