Blog - Chia sẻ tâm sự, tình yêu, cuộc sống, thời trang, Làm đẹp

Tag - người nắm tay trước là anh

Người nắm tay trước là anh, người buông tay trước cũng là anh…

Mùa đông là mùa của phiền muộn nhưng nó cũng là mùa của hạnh phúc, nếu ai hạnh phúc sẽ càng hạnh phúc hơn còn ai cô đơn sẽ càng cô đơn . Mùa đông là mùa để những người yêu nhau sát lại gần nhau hơn, mùa của những bàn tay cô đơn tìm kiếm một bàn tay khác để đan vào. Cuộc đời này chẳng ai muốn phải cô đơn một mình cả nhất là khi mùa đông ùa về. Bàn...