Tag: tình bạn

Như chưa từng là bạn thân

Có những người mà tôi từng rất thân thiết với họ, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ và như thể đã là bạn …

Không gì là không thể… !!

Nếu những chuyện đã có bắt đầu thì ắt hẳn sẽ có kết thúc. Chỉ là bản thân tôi không muốn, không dám nghĩ và …