Tag: yeu don phuong

Yêu đơn phương – Nên tiếp tục hay từ bỏ?

Đôi khi yêu mà chẳng thể nói ra, yêu mà cứ giấu kín ở trong

Thế giới này có những người lạ lắm, toàn thương người không thương mình…

Anh ơi! Thế giới quanh em sao lạ quá, có những người chỉ thương toàn