Tag: yêu xa

Yêu xa – Mạnh mẽ lắm!

“Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm…. Mong đến ngày gặp nhau, dẫu cách trở bao lâu…” Người …

Yêu một người ở xa …

Đơn phương một người mà hằng ngày đều chạm mặt, dù là đối diện hay trộm nhìn từ đằng xa thì cũng là một loại …