Category: Tâm Sự

Có ai đếm được nỗi cô đơn?

Như thể chúng ta không thể đếm được có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn, đo chiều dài, chiều rộng của chúng, lẳng …